Zur Sprachwahl
Zur Metanavigation
Zur Sucheingabe
Zur den Bannertabs
Zur Hauptnavigation
Zum Inhalt
Header Mobile Header

  Unfortunately, a product in a super pack is not everything today - it still needs to be skillfully displayed at the point of sale.

  Produkt w super opakowaniu to niestety dzisiaj nie wszystko – trzeba go jeszcze umiejętnie wyeksponować w punkcie sprzedaży

  9/26/19 | 11:00 AM – 11:30 AM time

  Agenda Type
  PACKAGING
  Location
  Conference Area, hall 4 - hala 4
  Speaker

  3m Projekt, Białystok, Poland
  Mr Robert Sieńko

  Languages
  Polish
  Agenda

  In my presentation I will tell you how not to waste many months of work on packaging designs by improperly displaying them in detail. I will show you examples of good and bad practices in cosmetics and various FMCG categories. The market quickly and painfully verifies our ideas as to what our customers might like. So you should look for inspiration everywhere. And this is the kind of inspiration I would like to show you.

  W swojej prezentacji opowiem o tym jak nie zaprzepaścić wielomiesięcznych prac nad projektami opakowań przez ich niewłaściwą ekspozycję w detalu. Pokażę przykłady dobrych i złych praktyk w kosmetykach oraz różnych kategoriach FMCG. Rynek szybko i boleśnie weryfikuje nasze wyobrażenia co się może klientom podobać. Należy więc szukać inspiracji wszędzie. I takie właśnie inspiracje chciałbym pokazać.

  Lecture is given in Polish and simultaneously translated into English.

  Imprint| Data protection| Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig © Leipziger Messe 2020. All rights reserved.