Zur Sprachwahl
Zur Metanavigation
Zur Sucheingabe
Zur den Bannertabs
Zur Hauptnavigation
Zum Inhalt
Header Mobile Header

  TRUSTCONCEPT® - Your key to the digital world

  TRUSTCONCEPT® - Twój klucz do cyfrowego świata

  9/26/19 | 11:30 AM – 12:00 PM time

  Agenda Type
  PACKAGING
  Location
  Conference Area, hall 4 - hala 4
  Speaker

  PC Print, Warsaw, Poland
  Ms Katarzyna Patynowska

  Languages
  Polish
  Agenda

  TRUSTCONCEPT®

  Your key to the digital world

  An optical security feature (optical variable device) merged with software - that's TRUSTCONCEPT®. We combine our TRUSTSEAL® foil technologies and TRUSTCODE® software solutions into appealing and complete packages for brand protection and communication. Linking visual effects to information technology opens new opportunities for branding and market analysis - genuine added value for you and your customers.

  TRUSTCONCEPT®

  Twój klucz do cyfrowego świata

  Efekty optyczne zabezpieczenia (znaki optycznie zmienne) połączone z oprogramowaniem - to TRUSTCONCEPT®. Połączyliśmy naszą technologię folii TRUSTSEAL® z oprogramowaniem TRUSTCODE®, tworząc atrakcyjne i kompletne pakiety rozwiązań służące do zabezpieczenia marki i komunikacji. Połączenie efektów wizualnych z technologią informatyczną daje nowe możliwości w zakresie brandingu i analizy rynku, tworząc prawdziwą wartość dodaną dla użytkownika.

  Lecture is given in Polish and simultaneously translated into English.

  Imprint| Data protection| Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig © Leipziger Messe 2020. All rights reserved.