Zur Sprachwahl
Zur Metanavigation
Zur Sucheingabe
Zur den Bannertabs
Zur Hauptnavigation
Zum Inhalt
Header Mobile Header

  Sustainability in the Beauty industry: Key global trends and drivers

  Zrównoważony rozwój w przemyśle kosmetycznym: światowe trendy i siła napędowa

  9/25/19 | 2:00 PM – 2:45 PM time

  Agenda Type
  TRENDS, SUSTAINABILITY
  Location
  Conference Area, hall 4 - hala 4
  Speaker

  Euromonitor International, London, UK
  Ms Nadejda Kreč

  Languages
  English
  Agenda

  Join Euromonitor International to gain an insight into the global and regional dynamics of the Beauty Industry. With a focus on sustainability, this presentation will look the impact of environmental sustainability, shifting consumer values and key drivers of the industry in Eastern Europe.

  Zapraszamy na prezentację firmy Euromonitor International, dającą wgląd w globalną i regionalną dynamikę rozwoju branży kosmetycznej. Koncentrując się na zrównoważonym rozwoju, niniejsza prezentacja przyjrzy się wpływowi zrównoważenia środowiskowego, zmianie wartości konsumenckich oraz kluczowym czynnikom napędzającym przemysł w Europie Wschodniej.

  Lecture is given in English and simultaneously translated into Polish.

  The presentation of the lecture can be downloaded here: https://bit.ly/2nTptB3

  Imprint| Data protection| Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig © Leipziger Messe 2021. All rights reserved.