Zur Sprachwahl
Zur Metanavigation
Zur Sucheingabe
Zur den Bannertabs
Zur Hauptnavigation
Zum Inhalt
Header Mobile Header

  Stability of the cosmetic product - How to make sure that the product remains as good as new?

  Stabilność kosmetyku - jak upewnić się, że produkt pozostaje tak dobry, jak nowy?

  9/25/19 | 1:15 PM – 1:45 PM time

  Agenda Type
  INSIGHTS
  Location
  Conference Area, hall 4 - hala 4
  Exhibitor

  stand 631

  Speaker

  Invanto, Poznań, Poland
  Mr Marek Przybylski

  Languages
  Polish
  Agenda

  The necessity and scope of testing the stability of cosmetics is the source of many doubts. Differentiation of products, lack of unambiguous guidelines for planning and conducting tests. Are these tests just a necessity? Or maybe the source of information about the product too?

  How to plan tests and develop test schedules?

  How to set checkpoints and test conditions?

  How to determine the shelf life of a cosmetic product?

  These issues will be brought closer to you by Invanto Sp. z o.o. expert.

  Konieczność i zakres badań stabilności kosmetyków budzą wątpliwości. Zróżnicowanie produktów, brak jednoznacznych wytycznych dotyczących planowania i przeprowadzenia badań... Jednak czy te badania to tylko konieczność? A może też źródło informacji na temat produktu?

  Jak planować testy i opracowywać harmonogramy badań?

  Jak wyznaczać punkty kontrolne i warunki testowe?

  Jak wyznaczać termin przydatności produktu kosmetycznego?

  Te zagadnienia przybliży Państwu ekspert laboratorium Invanto Sp. z o.o.

  Lecture is given in Polish and simultaneously translated into English.

  Imprint| Data protection| Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig © Leipziger Messe 2020. All rights reserved.