Zur Sprachwahl
Zur Metanavigation
Zur Sucheingabe
Zur den Bannertabs
Zur Hauptnavigation
Zum Inhalt
Header Mobile Header

  Co-packing costs as a result of cooperation between client from cosmetics industry and logistics operator

  Koszty co-packingu jako wynik współpracy pomiędzy klientem branży kosmetycznej a operatorem logistycznym

  9/26/19 | 3:45 PM – 4:15 PM time

  Agenda Type
  INSIGHTS
  Location
  Conference Area, hall 4 - hala 4
  Speaker

  ROHLIG SUUS Logistics, Warsaw, Poland
  Mr Łukasz Lewicki

  Languages
  Polish
  Agenda

  A common phrase says: don’t judge a book by its cover… It is accurate, but thought-provoking.

  Is nowadays market and multiply of products do not demand from its coverage something more than just a product protection?

  Packing is an element of brand promotion, raising its value and directly influencing its sales growth. Why? Because it applies on a customer and encourages to reach for this particular product in this particular packing. Glamorous promotion measure stands an ace in many producers’ sleeve.

  Logistics operators in which hands is preparation of final set/stand have to advance appropriate price-level offer to make a show-up of a product on market’s shelves. Then, is release of a product in a complex packing has to be connected with high costs of preperation in the warehouse? This matter will solve Rohlig Suus Logistics, pointing relatedness between departments of marketing, purchase and logistics and co-packing costs in exterior warehouse.

  Powszechne powiedzenie mówi, że nie ocenia się książki po okładce…Powiedzenie trafne, ale dający do myślenia.

  Czy obecny rynek, mnogość produktów ich rodzajów nie wymaga od opakowania czegoś więcej niż tylko ochrony produktu?

  Opakowanie jest elementem służącym promocji marki, podnoszącym wartość produktu ale jednocześnie znacząco wpływa na wzrost sprzedaży. Dlaczego? Ponieważ to opakowanie stanowi ważny element, który w dużym stopniu oddziałuje na konsumenta i zachęca go do sięgnięcia po ten konkretny produkt, w tym właśnie opakowaniu. Efektowny środek promocji, stał się asem w rękawie wielu producentów.

  Operatorzy logistyczni w których gestii leży przygotowanie finalnego setu / standu aby produkt mogł być odpowiednio prezentowany na półkach sklepowych muszą wycenić daną usługę. Czy więc wypuszczenie na rynek ładnego wizualnie opakowania musi wiązać się z wysokimi kosztami przygotowania go w magazynie? Na to pytanie postara się odpowiedzieć Rohlig Suus Logistics, wskazując powiązanie decyzyjne pomiędzy działami marketingu, zakupów i logistyki, a kosztami usługi co-packing w magazynie zewnętrznym.

  Lecture is given in Polish and simultaneously translated into English.

  Imprint| Data protection| Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig © Leipziger Messe 2021. All rights reserved.