Zur Sprachwahl
Zur Metanavigation
Zur Sucheingabe
Zur den Bannertabs
Zur Hauptnavigation
Zum Inhalt
Header Mobile Header

  Conditions for certification of cosmetics for the United States

  Warunki certyfikacji kosmetyków na rynek Stanów Zjednoczonych

  9/26/19 | 2:15 PM – 2:45 PM time

  Agenda Type
  MARKET
  Location
  Conference Area, hall 4 - hala 4
  Speaker

  JARS, Legionowo, Poland
  Ms Aleksandra Mikulska

  Languages
  Polish
  Agenda

  Imports of cosmetics from Poland to the US market. Legal regulations of the Federal Agency for Food and Drug Administration (FDA) concerning introducing cosmetic products and medicines to the US market.

  Distinction between cosmetic products and medicines. Specific California Laws. Voluntary Cosmetics Registration Program (VCRP). The future of regulation in the cosmetics industry in the USA.

  Import kosmetyków z Polski na rynek Stanów Zjednoczonych. Regulacje prawne Federalnej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w obszarze wprowadzania produktów kosmetycznych i leków do obrotu na terenie USA. Rozróżnienie na produkty kosmetyczne i leki. Szczególne postanowienia prawne stanu Kalifornia. Dobrowolny Program Rejestracji Kosmetyków (VCRP). Przyszłość regulacji w przemyśle kosmetycznym w USA.

  Lecture is given in Polish and simultaneously translated into English.

  Imprint| Data protection| Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig © Leipziger Messe 2020. All rights reserved.