Zur Sprachwahl
Zur Metanavigation
Zur Sucheingabe
Zur den Bannertabs
Zur Hauptnavigation
Zum Inhalt
Header Mobile Header

  Certification of cosmetics: EU Ecolabel and EKO – Certified Natural Cosmetics

  Certyfikacja kosmetyków: EU Ecolabel oraz EKO – Certyfikowany Kosmetyk Naturalny

  9/26/19 | 12:45 PM – 1:15 PM time

  Agenda Type
  SUSTAINABILITY
  Location
  Conference Area, hall 4 - hala 4
  Speaker

  Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Kłobucka, Poland
  Ms Magdalena Jabłońska-Pudlak

  Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Kłobucka, Poland
  Ms Diana Matyskiel

  Languages
  Polish
  Agenda

  For a long time the natural and organic cosmetic products is are slowly gaining the market and popularity among Polish consumers who appreciate quality and environmental aspects of such products. However, a large number of ecological certificates available on the market for cosmetics can cause confusion for both consumers and producers. We will present certification program of „EKO - Certified Natural Cosmetic” and „EU Ecolabel”, which can be an alternative to existing foreign certificates.

  Od dłuższego czasu naturalne oraz ekologiczne produkty kosmetyczne powoli zdobywają rynek i popularność wśród polskich konsumentów ceniących jakość i aspekty środowiskowe. Jednak duża liczba dostępnych na rynku certyfikatów ekologicznych dla kosmetyków może powodować dezorientację zarówno konsumentów, jak i producentów kosmetyków. W prezentacji zostanie przedstawiony program certyfikacji EKO – Certyfikowany Kosmetyk Naturalny i EU Ecolabel jako alternatywę dla zagranicznych certyfikatów.

  Lecture is given in Polish and simultaneously translated into English.

  Imprint| Data protection| Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig © Leipziger Messe 2020. All rights reserved.