Zur Sprachwahl
Zur Metanavigation
Zur Sucheingabe
Zur den Bannertabs
Zur Hauptnavigation
Zum Inhalt
Header Mobile Header

  Sustainable packaging - Trends in labelstock raw materials

  Opakowania zrównoważone - trendy w materiałach samoprzylepnych do etykietowania

  9/26/19 | 10:30 AM – 11:00 AM time

  Agenda Type
  PACKAGING, SUSTAINABILITY
  Location
  Conference Area, hall 4 - hala 4
  Speaker

  Avery Dennison Polska, Moszna-Parcela, Poland
  Ms Beata Sypniewska

  Languages
  Polish
  Agenda

  Sustainable packaging development: what does it mean? European and Polish legal regulations. Placing the packaging on the market in accordance with the requirements. Hierarchy of waste management in the European Union. Recycling in packaging design. Self-adhesive materials, enabling the implementation of sustainable development goals in labeling, that is: labels facilitating the recycling of glass and PET packaging and materials derived from renewable (bio-) and recycled sources.

  Opakowania zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju: co to oznacza? Europejskie i polskie regulacje prawne. Wprowadzanie do obrotu opakowań zgodnych z wymaganiami. Hierarchia zarządzania odpadami w Unii Europejskiej. Recykling w projektowaniu opakowań. Materiały samoprzylepne, pozwalające na realizację celów zrównoważonego rozwoju w etykietowaniu, czyli: etykiety ułatwiające recykling opakowań szklanych i PET, materiały pochodzące ze źródeł odnawialnych (bio-) i pochodzące z recyklingu.

  Lecture is given in Polish and simultaneously translated into English.

  Imprint| Data protection| Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig © Leipziger Messe 2021. All rights reserved.